Privatlivspolitik

SikkerParkering ApS respekterer din integritet.

Denne fortrolighedspolitik ("fortrolighedspolitik") gælder behandling af dine personoplysninger, som du sender til os via denne hjemmeside for at modtage oplysninger og materiale fra os. Formålet med denne fortrolighedspolitik er at give brugere af denne hjemmeside (samlet benævnt "brugere" eller "dig") oplysninger om, hvordan SikkerParkering behandler de personoplysninger, du deler med os, når du bruger vores kontaktformularer på denne hjemmeside.

Bemærk, at denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider end Securitas-hjemmesider. SikkerParkering er ikke ansvarlig for sådanne hjemmesiders fortrolighedspolitikker eller praksisser.

Ansvar for behandling af personoplysninger

SikkerParkering ApS, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup, Danmark, CVR-nummer 42933341 ("SikkerParkering", "vi" eller "os") er dataansvarlig. Det betyder, at SikkerParkering er ansvarlig for at sikre, at databehandlingen er i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger.

Kategorier af personoplysninger

Følgende oplysninger vil blive behandlet, når du anmoder os om oplysninger.

Kontaktoplysninger: e-mail, navn, firma, land og din besked til os.

Oplysninger om gennemsyn: IP-nummer

Formålet og det juridiske grundlag for behandlingen

Vi behandler de personoplysninger, du giver os, eller som er resultatet af din brug af websiden som beskrevet nedenfor​. 

Formålet med behandlingen: At opfylde din anmodning om at modtage oplysninger eller materiale fra os, f.eks. brochurer eller rapporter

Det juridiske grundlag for behandlingen: Samtykke

Opbevaringsperiode: Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at gennemføre din anmodning, eller så længe loven kræver det

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Tjenesteudbydere og underleverandører: Dine personoplysninger vil blive behandlet af vores tjenesteudbydere og/eller underleverandører (herunder, men ikke begrænset til, udbydere af datalagringstjenester, produktionsudviklingsvirksomheder, udbydere af kundeundersøgelser samt driftsadministrationsselskaber og virksomheder, der yder teknisk support og vedligeholdelse af tjenesten) efter instruktion fra SikkerParkering. Alle tjenesteudbydere og underleverandører fungerer som databehandlere og har i overensstemmelse med kontraktlige aftaler kun ret til at behandle data til de ovenfor nævnte formål. Desuden vil databehandleren (tjenesteudbyderen eller underleverandøren) og dem, der handler på vegne af databehandleren, ikke få adgang til flere personoplysninger, end der kræves til udførelsen af den tjeneste, der er omfattet af aftalen med SikkerParkering.

Offentlige myndigheder: SikkerParkering kan dele dine personoplysninger med offentlige myndigheder (såsom politiet, skattemyndighederne eller andre myndigheder), hvis det er lovpligtigt, eller hvis du har indvilliget i, at vi gør det. Vi kan også dele dine personoplysninger med offentlige myndigheder, når vi i god tro mener, at det er nødvendigt for at beskytte vores rettigheder, beskytte din eller andres sikkerhed, efterforske forbrydelser eller reagere på en anmodning fra regeringen. Offentlige myndigheder, der modtager dine personoplysninger, vil være dataansvarlige for en sådan behandling, hvilket betyder, at det ikke er Securitas, der styrer, hvordan dine personoplysninger behandles, hvis de deles med en myndighed. Så hvis dine personoplysninger deles med myndighederne, vil denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger ikke gælde denne behandling.

Andre tredjeparter: SikkerParkering vil ikke sælge, udveksle eller på anden måde videregive dine personoplysninger til udenforstående tredjeparter, medmindre du har givet separat samtykke hertil.

Hvor vi behandler dine personoplysninger

Tredjepartstjenesteudbydere: De personoplysninger, vi indsamler om dig, kan blive overført til og behandlet af en tredjepartstjenesteudbyder, der kan være etableret i et land uden for EU/EØS (dvs. et såkaldt tredjeland), herunder lande, som EU-Kommissionen ikke anser for at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger. I så fald vil vi tage alle nødvendige skridt, der kræves i henhold til gældende lovgivning, for at en sådan overførsel af dine personoplysninger på tværs af grænserne sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi overfører kun dine personoplysninger til et land uden for EU/EØS, hvor i) Kommissionen har besluttet, at tredjelandet sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller ii) når overførslen sikres ved anvendelse af EU-standardbestemmelser (i henhold til artikel 46, stk. 2, i den generelle forordning om databeskyttelse (2016/679) ("GDPR")).

Vi kan overføre dine personoplysninger til tredjepartstjenesteudbydere, der er etableret i følgende lande uden for EU/EØS: Indien. Du kan finde yderligere oplysninger om reglerne for dataoverførsler uden for EU/EØS, herunder de mekanismer vi er afhængige af, på Europa-Kommissionens hjemmeside, som du kan besøge ved at klikke her https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

Sådan beskytter vi dine data

SikkerParkering træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, og SikkerParkering arbejder konstant på at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab eller ændring, uautoriseret videregivelse af eller uautoriseret adgang til de persondata, der overføres, lagres eller på anden måde behandles af Securitas.

Dine rettigheder

Vi respekterer din integritet og dine rettigheder i henhold til lovgivningen om behandling af personoplysninger. Dine rettigheder indebærer, at du kan anmode om en kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig, du kan anmode om, at ukorrekte oplysninger om dig bliver rettet, og du kan endda under visse betingelser anmode om sletning af oplysninger. Du kan også i nogle tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod Securitas' behandling af dine personoplysninger og til at udøve din ret til datamobilitet.

Ændringer i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger. Hvis vi foretager ændringer i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, giver vi dig besked ved at annoncere opdateringen af meddelelsen online eller informere dig på anden passende måde. Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger blev senest opdateret i maj 2018.

Klager og kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, denne fortrolighedspolitik eller har andre kommentarer til SikkerParkerings behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte vores persondata-team på:

Kontakt vores persondata-team på:

Sikker Parkering ApS
Att.: Juridisk afdeling
Sydvestvej 98, 2600 Glostrup, Danmark
persondata@securitas.dk 

Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver på

SikkerParkering ApS
Att.: Databeskyttelsesrådgiver
Sydvestvej 98, 2600 Glostrup, Danmark
persondata@securitas.dk 

Du har altid ret til at indgive en klage til vores databeskyttelsesafdeling, hvis du vil gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

SikkerParkering ApS

Sydvestvej 98

2600 Glostrup

CVR: 42933341

Cookiepolitik

Privatlivspolitik

Kontakt os

Telefon: +45 7225 1797

E-mail: parkering@sikkerparkering.dk

Brug for hjælp?

Vores kundecenter har åbent

døgnet rundt alle årets dage -

også weekender og helligdage.